Czemu płynność finansowa jest tak znacząca?

Ażeby zrozumieć mechanizmy prowadzenia działalności gospodarczej, trzeba w pierwszej kolejności zapoznać jej…